Cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT

II- Cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT theo tháng, quý theo thông tư 151/2014/TT-BTC từ ngày 15/11/2014:

1. Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng áp dụng với đối tượng nộp thuế GTGT có tổng doanh bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm liền kề trước > 50 tỷ đồng.

2. Khai thuế GTGT theo quý:

2.1) Khai thuế theo quý áp dụng đối với đối tượng nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm liền kề trước (đủ 12 tháng) <= 50 tỷ đồng.

       + Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch liền kề trước (đủ 12 tháng).

2.2) Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lãi, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

2.3) Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

Xem thêm

Phần I: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Phần III: Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Phần IV: Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT

Ngọc Hiền – Biên soạn

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật – Tham khảo

Cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT
5 (100%) 5 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng