Công ty đại chúng là gì ?

posted in: Cổ phần | 0

Khái niệm về công ty đại chúng * Căn cứ Điều 25.1 Luật Chứng khoán quy định về Công ty đại chúng như sau: Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau … Continued

logo acsc
Công ty đại chúng là gì ?