CV2533 – Không thu hồi thẻ BHYT khi báo giảm

posted in: DỊCH VỤ KHÁC | 0

Bảo hiểm xã hội TPHCM ban hành công văn số 2533/BHXH-QLT quy định về việc không thu hồi thẻ BHYT người lao động giảm. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký 18/10/2016.

Cụ thể là khi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TPHCM có phát sinh giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH ngay trong tháng đó (tính đến ngày cuối cùng của tháng).

Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng thì phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ còn thời hạn sử dụng đến hết tháng đó.

– Cơ quan Bảo hiểm xã hội KHÔNG thu hồi thẻ BHYT các trường hợp báo giảm.

Ví dụ: Người lao động nghỉ việc trong tháng 10/2016, đơn vị báo giảm ngày 31/10/2016 thì không phải đóng BHYT từ tháng 11/2016. Nếu báo giảm ngày 01/11/2016 thì phải đóng BHYT hết tháng 11/2016 (thẻ có giá trị đến hết ngày 30/11/2016).

÷ Lưu ý:

+ Đơn vị thực hiện báo giảm qua hệ thống giao dịch điện tử BHXH. Trường hợp gửi qua bưu điện thì ngày báo giảm tính từ lúc cơ quan BHXH nhận được hồ sơ.

+ Khi người lao động báo giảm mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo, nguy hiểm có yêu cầu đóng hết giá trị thẻ còn lại để khám chữa bệnh thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện theo yêu cầu.

Ngọc Hiền – Biên soạn

Thư viện pháp luật – Tham khảo

CV2533 – Không thu hồi thẻ BHYT khi báo giảm
5 (100%) 51 votes
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the task