Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

(Kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

danh-muc-dang-ky-dn-0danh-muc-dang-ky-222danh-muc-bieu-mau-3danh-muc-thanh-lap-44danh-muc-dang-ky-co-quan-55danh-muc-dang-ky-them-66

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp ( thành lập doanh nghiệp mới , thay đổi giấy phép …) Thông tư quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi thông tin cổ đông; khai thác thông tin trên cổng thông tin quốc gia về ĐKDN; hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;… được ban hành ngày 01/12/2015 (  hiện đang được áp dụng –

Xem thêm :

Luật doanh nghiệp mới nhất

Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
5 (100%) 5 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng