Danh mục được hưởng BHXH một lần

Thông tư số 14/2016/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 12/05/2016 quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Bảo Hiểm Xã Hội thuộc Lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.
Thông tư này quy định về Danh mục bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần như sau:
1. Các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

+ Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y Tế.
+ Các bệnh mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng phục hồi.

2. Thẩm quyền xác định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

+ Việc xác định các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần phải được thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1,2,4,5 và 8 Điều 4 Thông tư 40/2015/TT-BYT.
+ Việc xác định mức suy giảm khả năng lao động phải được thực hiện bởi Hội đồng giám định y khoa.

3. Giấy tờ xác định người bị bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

+ Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở có thẩm quyền cấp đối với trường hợp người mắc một trong các bệnh quy định được hưởng BHXH một lần.
+ Biên bản giam định y khoa theo mẫu số 2 quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này đối với các người mắc bệnh có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng phục hồi.

Ngọc Hiền – Biên soạn

Thư viện pháp luật – Tham khảo

Danh mục được hưởng BHXH một lần
5 (100%) 14 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng