ví dụ 3

Theo điểm d Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội sửa đổi bổ sung :Doanh nghiệp, HTX có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng phải nộp theo phương pháp trực tiếp … Continued

ví dụ 3

VD2

Quản lý doanh nghiệp trong thị trường ngày nay đòi hỏi quý khách hàng cần có những kiến thức cơ bản về kế toán – tài chính doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công ty … Continued

VD2

VIDU1

Theo điểm d Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội sửa đổi bổ sung : Doanh nghiệp, HTX có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng phải nộp theo phương pháp trực … Continued

VIDU1