Khi nào cần đăng ký BHXH – BHYT – BHTN

ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG – THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Bảo hiểm xã hội (BHXH) – Bảo hiểm y tế (BHYT) – Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là loại … Continued

logo acsc
Khi nào cần đăng ký BHXH – BHYT – BHTN

GIẢI THỂ CÔNG TY

Giải thể công ty/ giải thể doanh nghiệp là hình thức đóng cửa hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp. Trước khi giải thể công ty, doanh nghiệp cần hoàn tất hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về … Continued

logo acsc
GIẢI THỂ CÔNG TY