Quy định về các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Quy định về các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ban hành ngày 29/12/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2016. – Điều 30 … Continued

logo acsc
Quy định về các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Hướng dẫn thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Công văn 361/LĐTBXH-BHXH được ban hành vào ngày 01/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản. Quy định tại Khoản 2 Điều 14 … Continued

logo acsc
Hướng dẫn thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản
1 2