Tại sao phải chuyển đổi chữ ký số CKCA ? Miễn phí chuyển đổi

Thời gian gần đây có nhiều email thường xuyên mời  khách hàng chuyển đổi Chữ ký số CKCA. Tại sao phải chuyển đổi? Ngày 31/10/2016 Bộ Thông tin và Truyền Thông  phát hành công văn số 330/NEAC-DVGDĐT Về việc Chứng … Continued

logo acsc
Tại sao phải chuyển đổi chữ ký số CKCA ? Miễn phí chuyển đổi