Quy định chung về bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện, thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chương VI trong Luật Việc Làm số 38/2013/QH13 do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định cụ thể về chế độ Bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp như sau: I – BẢO … Continued

logo acsc
Quy định chung về bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện, thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp