Hồ sơ cần hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn: Đối vời trường hợp công … Continued

logo acsc
Hồ sơ cần hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp

ACSC xin hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp bao gồm : Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc hoặc công văn giải trình mất giấy chứng nhận đăng … Continued

logo acsc
Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp

GIẢI THỂ CÔNG TY

Doanh nghiệp bị giải thể là trường hợp một doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh và không tồn tại trên thương trường I. Đặc điểm pháp lý Giải thể công ty/ giải thể doanh nghiệp là hình thức … Continued

logo acsc
GIẢI THỂ CÔNG TY