Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/05/2016

Nghị quyết số 99/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 11/11/2015 về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các nội dung chính quan trọng sau đây:

1 – Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000đ/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương lưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.

2 – Từ ngày 01/05/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000đ/tháng lên 1.210.000đ/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

3 – Bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương 2,34 trở xuống không giảm, riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng là 8%

xem thêm mức lương tới thiểu vùng 2016

Ngọc Hiền – Biên soạn

Thư viện pháp luật – Tham khảo

.

Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/05/2016
5 (100%) 9 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng