Gia hạn thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đến trước ngày 30/01/2016

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Tổng cục thuế ban hành công văn số 5593/TCT-KK vào ngày 25/12/2015 về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ mẫu 06/GTGT (mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng).

  • Căn cứ vào Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ tài chính quy định: trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế phải gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/12/2015.
thue-GTGT-2016
Gia hạn thời hạn nộp mẫu 06/GTGT

– Nhưng cho đến hết ngày 20/12/2015, theo báo cáo vẫn còn các cơ sở kinh doanh chưa kịp nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Tổng cục thuế với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và phương pháp tính thuế đang áp dụng của cơ sở kinh doanh đã đề nghị cơ quan thuế địa phương chấp nhận nhận mẫu 06/GTGT của các cơ sở kinh doanh sau ngày 20/12/2015 nhưng phải đến trước ngày 30/01/2016. Xem thêm quy định nộp thuế điện tử

Gia hạn thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đến trước ngày 30/01/2016
5 (100%) 10 votes
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the task