Chức danh Người đại diện theo pháp luật trong từng loại hình doanh nghiệp

Căn cứ vào những quy định mới trong luật doanh nghiệp 2015 ( luật hiện hành hiện nay) thì người đứng đại diện pháp luật được quy định như sau : “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty … Continued

logo acsc
Chức danh Người đại diện theo pháp luật trong từng loại hình doanh nghiệp