Hồ sơ cần hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn:

  • Đối vời trường hợp công ty đã mua, phát hành hóa đơn : Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến thời điểm giải thể công ty qua mạng Internet & làm thông báo hủy hóa đơn
  • Liên hệ đội quản lý Ấn Chỉ để được xác nhận : 1 bản chính + 1 bản photo
  • Đối vời trường hợp công ty chưa sử đụng hóa đơn : Làm cam kết chưa sử dụng hóa đơn
  • Liên hệ đội quản lý Ấn Chỉ để được xác nhận : 1 bản chính + 1 bản photo

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại điều 41, 42 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính

Nộp tờ khai thuế GTGT , Quyết toán thuế TNDN và Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm giải thể công ty qua mạng Internet

  • Trường hợp công ty đã nộp quyết định giải thể tại đội tuyên truyền hỗ trợ thì thời hạn nộp quyết toán giải thể là ngày thứ 45 kế từ ngày chấm dứt hoạt động kinh doanh
  • Liên hệ đội KK-KTT-TH để đối chiếu nghĩa vụ thuế và in phiếu tình trạng thuế khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

Trường hợp công ty chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty chủ quản

Xem thêm : Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại đây

Hồ sơ cần hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế
5 (100%) 5 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng