Hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh

Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh cùng tỉnh ( Thành phố)

Tờ khai điều chỉnh thuế ( Mẫu 08-MST theo thông tư 95/2016 : 2 bản chính

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( đã điều chỉnh) : 2 bản photo

Báo cáo hóa đơn : 1 bản chính , 2 bản photo

  • Đối với trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn : Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và phụ lục BK 01/AC
  • Đối với trường hợp hủy hóa đơn : Nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn kèm theo báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Đối với trường hợp chưa phát hành hóa đơn : nộp công văn cam kết chưa phát hành hóa đơn

Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh khác tỉnh ( thành phố)

Tờ khai điều chỉnh thuế ( mẫu 08-MST theo Thông tư 95/2016) : 2 bản chính

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 2 bản photo

Báo cáo hóa đơn : 1 bản chính , 2 bản photo

  • Đối với trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn : Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và phụ lục BK 01/AC
  • Đối với trường hợp hủy hóa đơn : Nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn kèm theo báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Đối với trường hợp chưa phát hành hóa đơn : nộp công văn cam kết chưa phát hành hóa đơn

Xem thêm :

Ưu nhược điểm khi thành lập địa điểm kinh doanh – Chi phí

Hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh
5 (100%) 5 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng