Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp

ACSC xin hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp bao gồm :

  1. Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc hoặc công văn giải trình mất giấy chứng nhận đăng ký thuế ( nếu có) : 1 bản chính + 1 bản photocopy
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 2 bản photocopy
  3. Quyết định giải thể : 1 bản chính + 1 bản photocopy
  4. Biên bản họp : 1 bản chính + 01 bản photocopy
  5. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu : 1 bản chính + 1 bản photocopy
  6. Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

– Mẫu số 24/ĐK-TCT theo thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016): 1 bản chính + 1 bản photocopy

Ghi chú : Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp
5 (100%) 5 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng