Khái niệm về công ty đối nhân và đối vốn

Căn cứ vào chế độ trách nhiệm tài sản, khoa học pháp lý phân chia hai loại công ty như sau:

Công ty đối nhân

Yếu tố quyết định tính chất và nội dung của các mối quan hệ giữa các thành viên công ty là nhân cách , là uy tín của từng thành viên công ty. Do đó , các thành viên chịu trách nhiệm vô hạn về việc thanh toán các khoản nợ phát sinh.

Công ty đối nhân có thể có tư cách pháp nhân nhưng cũng có thể không tùy theo pháp luật của từng quốc gia và trong cùng một hệ thống pháp luật

Công ty đối nhân thường tồn tại dưới dạng là công ty Hợp Danh ( Ở nước ta,Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 thì công ty hợp danh có tư cách pháp nhân.Hầu hết các quốc gia trên thế giới quy định loại hình công ty này không có tư cách pháp luật)

Công ty đối vốn

Mối quan hệ giữa các thành viên công ty liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty lại được xác định vào tỷ lệ góp vốn vào điều lệ của từng thành viên công ty

Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về tài sản trong phần góp vốn khi thành lập công ty. Trách nhiệm hữu hạn là sự giới hạn trách nhiệm về tài sản công ty

Các công ty đối vốn luôn có tư cách pháp nhân

Công ty đối nhân thường chia làm 2 loại là công ty TNHHcông ty Cổ Phần

 

Theo Luật Kinh doanh

Khái niệm về công ty đối nhân và đối vốn
5 (100%) 5 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng