Chức danh Người đại diện theo pháp luật trong từng loại hình doanh nghiệp

Căn cứ vào những quy định mới trong luật doanh nghiệp 2015 ( luật hiện hành hiện nay) thì người đứng đại diện pháp luật được quy định như sau :

“Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”

Đây là nhu cầu tất yếu trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế , các doanh nghiệp ngày càng phát triển và có quy mô lớn, do đó nếu chì duy nhất một người đứng đại diện pháp luật như trước trước kia sẽ gây khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như trong các thủ tục hành chính cần người đứng đại diện pháp luật

Nhờ có quy định mới này mà quyền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi hơn rất nhiều

Cần lưu ý : Quy định về số lượng , chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần được quy định chi tiết và cụ thể trong điều lệ công ty

Một số lưu ý về Người đứng đại diện pháp luật của doanh nghiệp như sau

– Cư trú tại Việt Nam

– Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam ( trên 30 ngày ) thì phải có giấy ủy quyền cho người khác – điều này được quy định tại khoản 5 điều 13 luật doanh nghiệp 2014 hiện hành

Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong các loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân như sau

1/ Chức danh trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/MTV

– Người đứng đại diện theo pháp luật trong công ty gồm có: Chủ tịch Công ty ; Tổng Giám Đốc ; Giám Đốc.

2/ Chức danh trong Đối với công ty TNHH hai thành viên

– Người đứng đại diện theo pháp luật trong công ty gồm có: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên ; Tổng Giám Đốc ; Giám Đốc.
3/ Chức danh trong Đối với công ty Cổ Phần

– Người đứng đại diện theo pháp luật trong công ty gồm có: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị ; Tổng Giám Đốc ; Giám Đốc.

4/ Chức danh trong Doanh nghiệp tư nhân

– Người đứng đại diện theo pháp luật trong công ty gồm có: Tổng Giám Đốc ; Giám Đốc.

Chức danh Người đại diện theo pháp luật trong từng loại hình doanh nghiệp
5 (100%) 13 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng