Miễn thuế TNCN khi làm việc cho LHQ

Quyết định  quy định : Quyết định 07/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành 22/02/2016 về việc Miễn thuế thu nhập cá nhân khi làm việc cho Liên hợp quốc
Thời gian có hiệu lực miễn thuế : Bắt đầu từ 01/05/2016

Người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc  tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Quyết định 07/2016/QĐ-TTg Quy định Điều kiện áp dụng miễn thuế  khi làm việc cho Liên hợp quốc như sau: Theo đó, cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các điều kiện :

– Có quốc tịch Việt Nam.

– Là nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống LHQ tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế.

Thu nhập miễn thuế của cá nhân là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả.

Quyết định số 07/QĐ-TTg không áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc theo giờ quy định tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Căn cứ :

–    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007; Luật sửa đổi bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế 2014;
–    Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP , Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ,Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ,Nghị định số 93/2009/NĐ-CP
–    Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Theo thư viện pháp luật

Miễn thuế TNCN khi làm việc cho LHQ
5 (100%) 10 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng