Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đại diện cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ trước pháp luật

Khi thành lập công ty , cần cung cấp đầy đủ thông tin của người sẽ đứng đại diện pháp luật  ( tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại..), kèm với giấy CMND ( sao y 3 tháng gần nhất) hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD)

Người đứng đại diên pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần có thể 1 hoặc nhiều người, được quy định cụ thể tại điều lệ công ty

Khi Người đứng đại diên pháp luật công ty đi vắng , hoặc không có mặt tại Việt Nam trong một thời gian phải ký ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ thay mình

Việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần tương đối không quá phức tạp, việc thay đổi phải có biên bản và quyết định của Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị thông qua, và nộp thông báo lên Sở KH&ĐT , thời hạn Sở trả kết quả trong vòng 3 ngày.

– Ngoài ra , Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Giám đốc công ty TNHH không được đồng thời làm Giám đốc( Tổng giám đốc) công ty Cổ phần

– Nói theo cách đơn giản thì luật không hạn chế với danh phận “người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp” cho nên trường hợp muốn làm đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác nhau khi đã là giám đốc (tổng giám đốc)1 công ty cổ phần thì bạn phải lựa chọn 1 chức danh khác không phải là giám đốc (tổng giám đốc) như Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, Thành viên hội đồng quản trị, Thành viên hội đồng thành viên của Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần đều được

Trong loại hình doanh nghiệp khác : Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân,…không quy định cấm giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH không được làm đốc hoặc tổng giám đốc cho doanh nghiệp khác

Ví dụ:

*  công ty hiện tại là Cty TNHH

  1. Nếu công ty đang dự kiến thành lập là Công ty cổ phần thì Giám đốc hiện tại không thể làm Gíam đốc, Tổng giám đốc. Tuy nhiên vẫn đăng ký được là Người đại diện theo pháp luật với chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Nếu công ty dự kiến là Công ty TNHH thì vẫn đăng ký được bình thường.

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty tại điều 13 chương 1 luật doanh nghiệp 2014 hiện hành

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?
5 (100%) 5 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng