P3 : Giải thể doanh nghiệp – Chuyển đổi doanh nghiệp

posted in: DỊCH VỤ KHÁC | 0

Tổ chức lại doanh nghiệp gồm có các hình thức : Chia doanh nghiệp , Tách doanh nghiệp, Hợp nhất doanh Nghiệp, Sát nhập doanh nghiệp, Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Giải thể doanh nghiệp

Phần 3_Tổ chức lại doanh nghiệp :  Giải thể doanh nghiệp – Chuyển đổi doanh nghiệp

1. Giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị giải thể là trường hợp một doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh và không tồn tại trên thương trường. Có hai loại giải thể.

  • Giải thể tư nguyện : Là việc chủ doanh nghiệp thực hiện quyền rút lui khỏi thương trường vì những lí do riêng của họ hoặc trong điều lệ đã thoả thuận.
  • Giải thể bắt buộc : Là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc doanh nghiệp phải giải thể khi doanh nghiệp không hội đủ các điều kiện luật định nào đó hoặc vi phạm pháp luật và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Doanh nghiệp phải hoàn tất các nghĩa vụ tài chính để giải thể theo thủ tục hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước.

 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

2. Hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Là biện pháp Doanh nghiệp loại hình này được chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp khác. Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà pháp luật có các quy định tương ứng

Các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau :

A.  công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại

B. Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên là tổ chức thành loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc thành công ty TNHH một thành viên là cá nhân

C. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp mới

D. Các công ty Nhà nước chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp mới

E. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

F. Chuyển đổi công ty , doanh nghiệp thuộc tổ chức, chính trị ,xả hội thành công ty TNHH một thành viên

G. Ngoài ra công ty Nhà nước còn chuyển đổi qua các hình thức khác như giao, bán, khoán, cho thuê

H. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Tham khảo Luật kinh doanh

Xem thêm

Phần 1 : Chia doanh nghiệp , Tách doanh nghiệp
Phần 2 : Hợp nhất doanh nghiệp – Sáp nhập doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Save

Save

Save

Save

P3 : Giải thể doanh nghiệp – Chuyển đổi doanh nghiệp
5 (100%) 5 votes
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the task