Quy định về thu tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016

Theo Khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng chính phủ ban hành vào ngày 27/11/2015 quy định về việc thu tiền lãi chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2016.

Việc thu tiền lãi chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện như:

– Trường hợp chậm đóng Bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 2 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng (do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên cổng thông tin điện tử) năm trước liền kề tính theo số tiền, thời gian chậm đóng. Nếu không có lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng lãi suất kỳ hạn liền trước;

– Đối với việc trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Trong thời gian 15 ngày đầu của tháng 1 hằng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải có văn bản thông báo mức lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở mức lãi suất bình quân.

Ngọc Hiền – Biên soạn

Thư viện pháp luật – Tham khảo

Quy định về thu tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016
5 (100%) 12 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng