Hướng dẫn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang TNHH

Trong quá trình hoạt động của công ty, có nhiều sự thay đổi trong cơ cấu bộ máy, vì vậy việc chuyển đổi giữa các loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình công ty cũng là một … Continued

logo acsc
Hướng dẫn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang TNHH

Đăng công bố thông tin sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Ngay sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh , Doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia Việc doanh nghiệp thay đổi giấy phép kinh doanh trong quá trình hoạt động khá … Continued

logo acsc
Đăng công bố thông tin sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Chức danh Người đại diện theo pháp luật trong từng loại hình doanh nghiệp

Căn cứ vào những quy định mới trong luật doanh nghiệp 2015 ( luật hiện hành hiện nay) thì người đứng đại diện pháp luật được quy định như sau : “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty … Continued

logo acsc
Chức danh Người đại diện theo pháp luật trong từng loại hình doanh nghiệp
1 2 3