Thủ tục đăng ký chào bán cổ phần

posted in: DỊCH VỤ THÀNH LẬP | 0

Cổ phần là công cụ để huy động vốn, đồng thời cũng là một loại “hàng hóa”. Phát hành cổ phần tức là công ty bán cổ phần thu tiền hoặc tài sản khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Luật doanh nghiệp quy định : Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cổ phần không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán, trừ : cổ phần chào bán lần đầu tiên sau khi mới thành lập công ty cổ phần; cổ phần chào bán cho cổ đông theo ty lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty, cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh( giá không thấp hơn giá thị trường trừ đi phần hoa hồng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của giá trị cổ phần tại thời điểm chào bán)

Việc chào bán cổ phần là khá phổ biến trong công ty cổ phần. Công ty cổ phần muốn phát hành thêm cổ phần (chào bán cổ phần riêng lẻ) để tăng vốn điều lệ, Theo đó, ACSC xin trình bày thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng rẻ ( đối với công ty cổ phần chưa đại chúng) như sau:

  • Việc đăng ký hồ sơ sẽ được nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
  • Trong trường hợp hồ sơ làm không hoàn chỉnh hoặc thiếu sót, sở sẽ yêu cầu doanh nghiệp tiến hành chỉnh sửa , bổ sung , ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết hồ sơ : 3 ngày làm việc

Bộ hồ sơ gồm có :

– Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
– Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền
* Trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài ( Xin liên hệ để được tư vấn cụ thể – công ty ACSC)

Căn cứ :
Theo Quyết định số 5319/QĐ-UBND

Xem thêm : công ty đại chúng là gì ?

Thủ tục đăng ký chào bán cổ phần
5 (100%) 5 votes
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the task