Hình thức thanh toán trong giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp Thời gian có hiệu lực : Từ ngày 17/03/2015 Nội dung hướng dẫn a/ Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn … Continued

logo acsc
Hình thức thanh toán trong giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Chế độ khai, thu, nộp lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 1- Lệ phí trước bạ được khai theo từng lần phát sinh: Tổ chức, cá nhân có … Continued

logo acsc
Chế độ khai, thu, nộp lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Căn cứ tính lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 1- Căn cứ tính lệ phí trước bạ: Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá … Continued

logo acsc
Căn cứ tính lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Đối tượng chịu thuế và người nộp lệ phí trước bạ theo NĐ 140

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 1- Đối tượng chịu lệ phí trước bạ: a/ Nhà, đất b/ Súng săn, súng dùng để … Continued

logo acsc
Đối tượng chịu thuế và người nộp lệ phí trước bạ theo NĐ 140

ND139 – Quy định mới về lệ phí môn bài mới từ năm 2017

Ngày 04/10/2016, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định mới về lệ phí nộp thuế môn bài có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017. 1- Người nộp lệ phí: Người nộp lệ phí môn bài … Continued

logo acsc
ND139 – Quy định mới về lệ phí môn bài mới từ năm 2017
1 2 3 4 5