Hồ sơ cần hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn: Đối vời trường hợp công … Continued

logo acsc
Hồ sơ cần hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp

ACSC xin hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm : Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc hoặc công văn giải trình mất giấy chứng nhận đăng ký thuế ( nếu có) : … Continued

logo acsc
Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp

Những thủ tục phải đăng ký nộp qua mạng

Theo quy định chung , từ ngày 22/08/2016 có một số thủ tục bắt buột phải nộp qua mạng như sau Thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh Thay đổi thông tin người đứng đại diện pháp luật Thay đổi, … Continued

logo acsc
Những thủ tục phải đăng ký nộp qua mạng

Hướng dẫn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang TNHH

Trong quá trình hoạt động của công ty, có nhiều sự thay đổi trong cơ cấu bộ máy, vì vậy việc chuyển đổi giữa các loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình công ty cũng là một … Continued

logo acsc
Hướng dẫn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang TNHH

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp tiến hành xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần những hồ sơ sau đây : • Biên bản họp hội đồng thành viên/ quản trị • Quyết định của hội đồng thành viên/ … Continued

logo acsc
Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hiểu đúng câu “Tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm “

Nhiều doanh nghiệp khi thành lập công ty hay thắc mắc với tôi rằng quy định của pháp luật về ngành nghề có nội dung sau đây Điều 33 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do … Continued

logo acsc
Hiểu đúng câu “Tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm “
1 2 3 4 12