Hồ sơ cần hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn: Đối vời trường hợp công … Continued

logo acsc
Hồ sơ cần hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp

ACSC xin hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm : Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc hoặc công văn giải trình mất giấy chứng nhận đăng ký thuế ( nếu có) : … Continued

logo acsc
Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp

Lưu giữ tài liệu trong công ty TNHH

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được phép phát hành cổ phần Ngoài ra công ty TNHH 2 thành viên phải có hội đồng … Continued

logo acsc
Lưu giữ tài liệu trong công ty TNHH

Lưu giữ tài liệu trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty có tính tổ chức cao, hoàn thiện về vốn, hoạt động mang tính xã hội hóa cao, và số lượng thành viên tương đối nhiều, việc quản lý và lưu giữ … Continued

logo acsc
Lưu giữ tài liệu trong công ty cổ phần

Quy định chung về đơn vị tiền tệ trong kế toán

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC LỰA CHỌN, CHUYỂN ĐỔI, THAY ĐỔI ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN I) Đơn vị tiền tệ trong kế toán: – “Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu … Continued

logo acsc
Quy định chung về đơn vị tiền tệ trong kế toán

Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT

IV) Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK theo thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2014: – Sau khi tải phần mềm HTKK về máy và đăng nhập … Continued

logo acsc
Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT
1 2