Chế độ khai, thu, nộp lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 1- Lệ phí trước bạ được khai theo từng lần phát sinh: Tổ chức, cá nhân có … Continued

logo acsc
Chế độ khai, thu, nộp lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Căn cứ tính lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 1- Căn cứ tính lệ phí trước bạ: Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá … Continued

logo acsc
Căn cứ tính lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Đối tượng chịu thuế và người nộp lệ phí trước bạ theo NĐ 140/2016/NĐ-CP

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 1- Đối tượng chịu lệ phí trước bạ: a/ Nhà, đất b/ Súng săn, súng dùng để … Continued

logo acsc
Đối tượng chịu thuế và người nộp lệ phí trước bạ theo NĐ 140/2016/NĐ-CP

ND139 – Quy định mới về lệ phí môn bài mới từ năm 2017

Ngày 04/10/2016, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định mới về lệ phí nộp thuế môn bài có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017. 1- Người nộp lệ phí: Người nộp lệ phí môn bài … Continued

logo acsc
ND139 – Quy định mới về lệ phí môn bài mới từ năm 2017

Quy định chung về đơn vị tiền tệ trong kế toán

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC LỰA CHỌN, CHUYỂN ĐỔI, THAY ĐỔI ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN I) Đơn vị tiền tệ trong kế toán: – “Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu … Continued

logo acsc
Quy định chung về đơn vị tiền tệ trong kế toán
1 2 3