Hồ sơ cần hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn: Đối vời trường hợp công … Continued

Hồ sơ cần hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp

ACSC xin hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm : Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc hoặc công văn giải trình mất giấy chứng nhận đăng ký thuế ( nếu có) : … Continued

Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp

Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT

IV) Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK theo thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2014: – Sau khi tải phần mềm HTKK về máy và đăng nhập … Continued

Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT
1 2