Mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2017

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2017 Nghị định 153/2016/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 14/11/2016 quy định chính thức về mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm … Continued

logo acsc
Mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2017

Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/05/2016

Nghị quyết số 99/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 11/11/2015 về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các nội dung chính quan trọng sau đây: 1 – Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương … Continued

logo acsc
Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/05/2016

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 cập nhật mới nhất

Sau thời gian chốt đề xuất về việc tăng mức lương tối thiểu năm 2016 đã có kết quả chính thức. Thời gian có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2016 căn cứ theo nghị định 122/2015/NĐ-CP Theo đó – … Continued

logo acsc
Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 cập nhật mới nhất