Hình thức thanh toán trong giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp Thời gian có hiệu lực : Từ ngày 17/03/2015 Nội dung hướng dẫn a/ Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn … Continued

logo acsc
Hình thức thanh toán trong giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH (Kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký … Continued

logo acsc
Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định 49/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, … Continued

logo acsc
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định 49/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, … Continued

logo acsc
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định 49/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, … Continued

logo acsc
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

Cải thiện môi trường kinh doanh & nâng cao năng lực cạnh tranh

Nghị quyết : 19-2016/NQ-CP do Chính phủ ban hành Nội dung Nghị quyết: VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA HAI NĂM 2016 – 2017, … Continued

logo acsc
Cải thiện môi trường kinh doanh & nâng cao năng lực cạnh tranh

Quy định lệ phí tại cảng, bến thủy nội địa

Thông tư quy định : Thông tư 59/2016/TT-BTC  Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa Thời gian có hiệu … Continued

logo acsc
Quy định lệ phí tại cảng, bến thủy nội địa

Sáu lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA – Vốn vay ưu đãi

Quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (có hiệu lực từ … Continued

logo acsc
Sáu lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA – Vốn vay ưu đãi

Lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ ngày 15/4/2016, Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực. Theo đó, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ … Continued

logo acsc
Lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Gia hạn thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đến trước ngày 30/01/2016

Tổng cục thuế ban hành công văn số 5593/TCT-KK vào ngày 25/12/2015 về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ mẫu 06/GTGT (mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng). Căn cứ vào … Continued

logo acsc
Gia hạn thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đến trước ngày 30/01/2016
1 2