Mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2017

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2017 Nghị định 153/2016/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 14/11/2016 quy định chính thức về mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm … Continued

logo acsc
Mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2017

Hình thức thanh toán trong giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp Thời gian có hiệu lực : Từ ngày 17/03/2015 Nội dung hướng dẫn a/ Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn … Continued

logo acsc
Hình thức thanh toán trong giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Chế độ khai, thu, nộp lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 1- Lệ phí trước bạ được khai theo từng lần phát sinh: Tổ chức, cá nhân có … Continued

logo acsc
Chế độ khai, thu, nộp lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Căn cứ tính lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 1- Căn cứ tính lệ phí trước bạ: Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá … Continued

logo acsc
Căn cứ tính lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Đối tượng chịu thuế và người nộp lệ phí trước bạ theo NĐ 140/2016/NĐ-CP

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 1- Đối tượng chịu lệ phí trước bạ: a/ Nhà, đất b/ Súng săn, súng dùng để … Continued

logo acsc
Đối tượng chịu thuế và người nộp lệ phí trước bạ theo NĐ 140/2016/NĐ-CP

ND139 – Quy định mới về lệ phí môn bài mới từ năm 2017

Ngày 04/10/2016, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định mới về lệ phí nộp thuế môn bài có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017. 1- Người nộp lệ phí: Người nộp lệ phí môn bài … Continued

logo acsc
ND139 – Quy định mới về lệ phí môn bài mới từ năm 2017

Quy định chung về bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện, thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chương VI trong Luật Việc Làm số 38/2013/QH13 do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định cụ thể về chế độ Bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp như sau: I – BẢO … Continued

logo acsc
Quy định chung về bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện, thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Danh mục được hưởng BHXH một lần

Thông tư số 14/2016/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 12/05/2016 quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Bảo Hiểm Xã Hội thuộc Lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Thông tư … Continued

logo acsc
Danh mục được hưởng BHXH một lần

Quy định về các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Quy định về các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ban hành ngày 29/12/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2016. – Điều 30 … Continued

logo acsc
Quy định về các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH
1 2 3 4 5