ví dụ 3

Theo điểm d Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội sửa đổi bổ sung :Doanh nghiệp, HTX có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu. Theo đó tỷ lệ % để tính thuế GTGT được quy định như sau:

–          Phân phối, cung cấp hàng hóa : 1%

–          Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL : 5%

–          Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn hàng hóa, xây dựng có bao thầu NLV : 3%

–          Hoạt động kinh doanh khác : 2%

Trừ trường hợp DN, HTX thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

ví dụ 3
Rate this post
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng