Thay đổi vốn điều lệ công ty

posted in: THAY ĐỔI GPKD | 0

Vốn điều lệ là số vốn được góp vào khi thành lập công ty và được ghi nhận vào văn bản thỏa thuận của những người đầu tư với tư cách là các thành viên góp vốn.cùng tìm hiểu sơ qua về vốn điều lệ là gì theo định nghĩa do pháp luật quy định

I. Vốn điều lệ là gì?

1.1 Khái niệm

Theo khoản 29 điều 4 Chương 1 Luật doanh nghiệp 2014 quy định : Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Nói theo cách dễ hiểu thì Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên ( đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), cổ đông ( đối với công ty cổ phần) góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty để công bố cho các  thành viên,cổ đông.

Vốn điều lệ có thể thay đổi tăng hoặc giảm vốn điều lệ với sự đồng ý của các thành viên, cổ đông.

Số vốn góp vào có thể là tiền hoặc các tài sản hiện vật hoặc hiện kim khác.Căn cứ vào quy mô của công ty và ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký số vốn điều lệ tương ứng

1.2 Vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty TNHH, DNTN, Cổ phần là bao nhiêu

Luật KHÔNG quy định số vốn tối thiểu khi doanh nghiệp thành lập các loại hình như doanh nghiệp tư nhân, Hợp danh, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần . Do đó số vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập là do Doanh nghiệp tự quyết định

Hiện nay chưa có cơ quan nào kiểm chứng số vốn điều lệ mà công ty đăng ký ( công ty phải tự có trách nhiệm đăng ký đúng số vốn mình góp ). Nên việc đăng ký vốn điều lệ không đảm bảo khả năng tài chính của doanh nghiệp cho lắm. Tuy nhiên, Việc đăng ký số vốn điều lệ phải phù hợp để thể hiện năng lực và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp cho các đối tác và các bạn hàng tin tưởng vào doanh nghiệp bạn hơn. Do đó bạn cần cân nhắc khi đăng ký số vốn điều lệ mà doanh nghiệp muốn đăng ký không nên đăng ký số vốn quá thấp

Trừ một số trường hợp quy định bắt buột vốn pháp định tối thiểu như như Bất động sản, Ngân Hàng, Chứng Khoán, Dịch vụ đòi nợ, Dịch vụ bảo vệ, Sản xuất phim , Kinh doanh vận chuyển hàng không, dịch vụ kiểm toán thì cần có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải toả sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

( Xem thêm các ngành nghề có điều kiện cần bao nhiêu vốn – tại đây)

1.3 Một số quy định về vốn điều lệ

Thời hạn góp đủ vốn đối với doanh nghiệp mới thành lập là 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

. Đối với công ty TNHH và công ty cổ phần : Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vị số vốn mình góp

. Đối với Doanh nghiệp tư nhân và công ty Hợp Danh, chủ DNTN và Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn (bằng toàn bộ tài sản của mình) về mọi hoạt động của doanh nghiệp

Số vốn điều lệ là căn cứ để công ty nộp thuế môn bài. Cụ thể như sau

Mức 1: Trên 10 tỷ đồng mức đóng nộp thuế môn bài: 3 triệu đồng /1 năm
Mức 2: Từ 10 tỷ đồng trở xuống mức đống nộp thuế môn bài: 2 triệu đồng/ 1 năm

II. Thay đổi vốn điều lệ công ty

2.1 Chuẩn bị trước khi thực hiện

a. Vốn điều lệ cần thay đổi thỏa điều kiện từng loại hình ngành nghề khác nhau

b. Đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thay đổi

c. Cung cấp đầy đủ thông tin số điện thoại liên lạc…

d. Ngành nghề phải được mã hóa theo đúng hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam ( Trường hợp giấy phép kinh doanh cũ chưa được mã hóa ngành nghề )

e. Cập nhật đầy đủ thông tin về thuế và đăng ký doanh nghiệp

f. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định mà muốn giảm vốn thì không được giảm thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng với ngành nghề đó

2.2  Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ

Đối với:

2.2.1 Doanh nghiệp Tư Nhân

Số lượng : 1 bộ

Thành phần hồ sơ gồm:

a. Thông báo thay đổi vốn điều lệ

b. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

c. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

2.2.2 Công ty TNHH 1 thành viên

Đặc điểm : Công ty TNHH 1 thành viên Chỉ được thay đổi Tăng vốn điều lệ . Không được giảm vốn.

Số lượng : 1 bộ

Thành phần hồ sơ gồm :

a. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Do người đại diện theo pháp luật ký)

b. Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty.

c. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

d. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

2.2.3 Công ty TNHH 2 thành viên

Đặc điểm :  Công ty TNHH 2 thành viên có thể thay đổi tăng hoặc giảm vốn

Số lượng : 1 bộ

Thành phần hồ sơ gồm :

a. Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ

1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Do người đại diện theo pháp luật ký)

2. Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (Do chủ tịch hội đồng thành viên ký)

3. Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (Chủ tọa và thư ký ký tên)

4. Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (Trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)

5. Bản sao y công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của thành viên mới (Trường hợp thêm thành viên mới góp vốn) thời hạn sao y không quá 3 tháng

6. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

b. Trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ

1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Do người đại diện theo pháp luật ký)

2. Quyết định về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (Do Chủ tịch hội đồng thành viên ký)

3. Biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (Chủ tọa và thư ký cuộc họp ký tên).

4. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (Áp dụng cho việc giảm vốn điều lệ).

5. Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

2.2.4 Công ty Cổ phần

Đặc điểm:  Công ty Cổ phần có thể thay đổi tăng vốn, giảm vốn. Giảm vốn trong thời gian 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty chưa góp đủ mức vốn điều lệ đã đăng ký thì làm thủ tục xin giảm vốn điều lệ đúng với thực tế góp vốn. Trên 3 năm không được Giảm vốn.

Số lượng : 1 bộ

Thành phần hồ sơ gồm:

a. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ

1. Thông báo tăng vốn điều lệ

2. Quyết định về việc tăng vốn điều lệ

3. Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

b. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ

1. Thông báo tăng vốn điều lệ

2. Quyết định và Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

3.Quyết định và Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần

4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

C. Trình tự thực hiện

Bước 1: Soạn hồ sơ đầy đủ theo quy định

Bước 2: Đăng ký nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh ( sở KH&Đầu tư : 32 Lê Thánh Tôn, quận 1)

. Đến nộp vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

. Đăng ký bốc số , nộp tiền lệ phí và chờ gọi tên theo thứ tự

. Cán bộ sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Thông thường là 3 ngày, doanh nghiệp đến và nhận kết quả hồ sơ

D Thời hạn giải quyết hồ sơ

Sau khi cán bộ tiếp nhân hồ sơ và trả phiếu biên nhận thì sau 3 ngày sẽ có kết quả ( Không kể ngày lễ và ngày nghỉ).

E. Kết quả thực hiện

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ ( Sai , thiếu..) doanh nghiệp cần tiến hành bổ sung và nộp lại.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã được thay đổi người đại diện.

F. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Đã đăng ký đầy đủ thông tin số điện thoại liên lạc

2. Ngành nghề kinh doanh đã được mã hóa theo hệ thống ngành nghề quy định ( cấp 4)

3. Cập nhật đầy đủ thông tin thuế  và Đăng bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia

4. Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký nội dung doanh nghiệp hợp lệ

5. Đóng đủ lệ phí theo quy định.

G. Cách thức thực hiện và Cơ quan thực hiện

1. Đăng ký online tại Dangkykinhdoanh.gov.vn

2. Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

H. Căn cứ thực hiện

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, số 05/2013/NĐ-CP; Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT, số 176/2012/TT-BTC

III. Bảng giá chi phí dịch vụ

Khách hàng có thể lựa chọn các gói dịch vụ từng phần đến trọn gói

Mã gói
Dịch vụ cung cấp
Mô tả công việc
Chi phí phải trả
Phương thức thanh toán

DN01

Soạn thảo hồ sơ
– Sau khi nhận đầy đủ thông tin từ hồ sơ yêu cầu. ACSC sẽ gửi cho khách hàng bộ hồ sơ hoàn chỉnh để khách hàng tự tay nộp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
300.000 VND
Thanh toán 100% khi đăng ký dịch vụ

DN02

1. Soạn thảo hồ sơ
2. Nộp và nhận kết quả hồ sơ thay đổi: Giấy phép kinh doanh
3. Đăng bố cáo thay đổi thông tin doanh nghiệp
4. Thông báo về việc thay đổi vốn kinh doanh với Cục thuế.

– Soạn thảo hồ sơ, nhân viên ACSC đến Sở KH&ĐT thay mặt Đại diện pháp luật nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– Sau 3 ngày làm việc, ACSC liên hệ khách hàng thông báo kết quả và thay mặt Đại diện pháp luật nhận bản chính giấy giấy phép.

– ACSC soạn thảo hồ sơ đăng ký thuế và nộp Cục thuế chủ quản.

1.000.000 VND 

(Phí đã bao gồm lệ phí Nhà nước : Phí đăng ký Thay đổi nộp Sở KH&ĐT – Phí đăng bố cáo thay đổi thông tin DN trên cổng thông tin Quốc gia )

Thanh toán 700.000 đồng khi đăng ký dịch vụ; phần còn lại thanh toán khi ACSC trả lại giấy phép kinh doanh mới

Giá gói đã bao gồm :

  • Lệ phí Nhà nước 200.000 đ
  • Lệ phí đăng bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia 300.000 đ

LƯU Ý : Việc đăng bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia là bắt buột, Hiện nay có một số doanh nghiệp đăng bố cáo miễn phí hoặc phí rẻ trên các báo khác không phải là trang Cổng thông tin quốc gia đều không hợp lệ

Quý doanh nghiệp nên kiểm tra để tránh những thiếu sót gây ảnh hưởng công ty về sau

Xem quy định chính thức tại đây

thay đổi vốn điều lệ

Tăng giảm thay đổi vốn điều lệ công ty 2016 !

IV. Thủ tục sau thay đổi

1. Đăng ký hồ sơ thuế:  Thông báo về việc thay đổi vốn kinh doanh

 💡 Trong quá trình thay đổi vốn điều lệ : Trường hợp tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ đôi khi có phát sinh thêm những thay đổi khác về thay đổi thành viên góp vốn và một số thay đổi khác , nên có thắc mắc gì xin quý doanh nghiệp gọi ngay cho chúng tôi .

 💡 Trường hợp giấy phép kinh doanh chưa đăng ký thông tin liên lạc của công ty thì phải làm hồ sơ đăng ký bổ sung – Liên hệ với ACSC để được tư vấn cụ thể.

  • Trường hợp doanh nghiệp chưa mã hóa (Ưu đãi khi làm cùng lúc 2 dịch vụ)
DỊCH VỤ
PHÍ DỊCH VỤ
– Dịch vụ thứ nhất
Chi phí ở trên
– Mã hóa ngành nghề
+ 100,000 đồng

Đăng ký trọn gói tại công ty ACSC ,quý doanh nghiệp chỉ đi 1 lần duy nhất không phải đi lại nhiều lần , tốn thời gian chờ đợi tại cơ quan nhà nước như các đơn vị khác.

Thay đổi vốn điều lệ công ty
5 (100%) 15 votes
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the task