Vốn và tài chính của chủ DNTN

DNTN là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.DNTN không được phát hành bất kì loại chừng khoáng nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN.

Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ DN tự khai , Chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ khai báo chính xác tổng số vốn đầu tư ( nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, Ngoại tệ, Vàng và các tài sản khác – ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của loại tài sản

– Toàn bộ vốn và tài sản ( bao gồm vốn vay và tải sản thuê) phải ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

– Trong quá trình hoạt động , chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

*Trường hợp  giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký, thì chủ DNTN chỉ được giảm vốn sau khi đã khai báo với cơ quan dang ky kinh doanh

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

So với các quốc gia có nền kinh tế phát triển, DNTN được gọi là cơ sở kinh doanh một chủ ( sole proprietorship hay sole trader) là hình thức kinh doanh mà người chủ cũng đồng thời là người quản lý – điều hành cơ sở kinh doanh  trên danh nghĩa của chính họ, không có sự phận tách về quyền sở hữu tài sản của người chủ và cơ sở kinh doanh, bên cạnh đó người chủ thường có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân

Vốn và tài chính của chủ DNTN
5 (100%) 15 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng